Svårnådda grupper vid utvärdering av insatser – utmaningar och lösningar

  • 2023-03-17

  • 13.30 - 15

  • Digitalt

Webbinarium arrangerat av Forte, SBU och Socialstyrelsen.

Deltagande från personer i grupper som generellt är underrepresenterade i forskning är en förutsättning för många utvärderingar av sociala insatser. Den 17 mars arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett seminarium om hur man kan nå svårnådda grupper i interventionsforskning.

Det behövs mer kunskap om hur vi kan skapa förutsättningar för grupper som traditionellt kan vara svåra att nå, att delta i praktiknära forskning. Vad behöver man tänka på, vilka utmaningar finns och hur involverar man bäst målgruppen? På ett webbinarium den 17 mars delar forskare med sig av sin kunskap och sina insikter om bland annat vilka strategier som kan användas för att öka deltagande i insatser såväl som i forskningsstudier men även om hur forskning kan göra skillnad.

Medverkande

  • Fatumo Osman, lektor och docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna.
  • Ann Lyrberg, doktorand i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
  • Ann Liljas, forskare och biträdande lektor i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet.

Webbinariet modereras av Johanna Kumlin, enhetschef för kunskapsutveckling inom socialtjänsten på Socialstyrelsen.

Anmälan

Via denna länk

Forskning och utveckling