Stockholms Demensdag 2021

  • 2021-11-10

  • 13 - 16

  • Digitalt

Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum bjuder den 10 november in till Stockholms Demensdag.

Dagen riktar sig i första hand till medarbetare inom Region Stockholm, men ger också plats till andra som möter personer med demenssjukdom i sitt arbete. I år hålls dessutom Demensdagen digitalt, vilket öppnar för deltagare från hela landet.

Program

13:00 Inledning
Wilhelmina Hoffman, chef, Svenskt Demenscentrum och Åsa Hedberg Rundgren, direktör, Stiftelsen Äldrecentrum

13:10 Hälsoeffekter av covid-19 bland äldre – bortom kronologisk ålder
Laura Fratiglioni, professor, Karolinska Institutet

13:35 Nationella riktlinjer för utredning av frontotemporal sjukdom
Alexander F Santillo, docent, Lunds universitet

14:00 En droppe blod för tidig och säker diagnostik
Henrik Zetterberg, professor, Sahlgrenska sjukhuset

14:25 Paus

14:40 Ett vårdförlopp för bättre utredningar i hela landet
Anne Ekdahl, Geriatriker och överläkare, Helsingborgs lasarett

15:05 Projekt i Ekerö: Samverkan för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom
Annicka Pantzar, MAS, och Nina Nisser, utvecklingsledare, Ekerö kommun

15:30 Avslutande panelsamtal

15:45 På gång i Stockholm: Svenskt Demenscentrum, Stockholms FoU-enheter och Nätverk demens/kognitiv sjukdom Region Stockholm & Gotland berättar om sin verksamhet
Wilhelmina Hoffman, chef, Svenskt Demenscentrum, Elisabeth Lauritzen, projektledare, FOU nu

16:00 Avslutning

Datum

Onsdag 10 november, kl 13–16

Plats

Evenemanget hålls digitalt.

Anmälan

Senast 9 november via denna länk: demenscentrum.se/demensdagen2021

Evenemanget är avgiftsfritt, men anmälan är obligatorisk. Vid eventuella frågor, kon-takta Livia Liu, livia.w.liu@aldrecentrum.se.

Forskning och utveckling