Socialstyrelsen-webbinarium om stärkt personcentrerad samverkan mellan region, kommun och socialtjänst

  • 2023-03-09

  • 8.30 - 9.30

  • Digitalt

Diskussion om hur samverkan mellan hälso- och sjukvård i region och kommun och socialtjänst kan bidra både till patientsäkerhet och effektivitet – och dessutom ökad trygghet för brukaren/patienten.

I webbinariet diskuteras möjligheter och utmaningar med informationsdelning och samverkan. Du får veta mer om hur du kan använda Socialstyrelsens stöd:

  • nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk (NF) och hur informationsmängder kan struktureras i journalen för att upprätta en individuell plan
  • ett urval av Socialstyrelsen hälsorelaterade klassifikationer som kan stärka samverkan vid utskrivning från sjukhus.

Målgrupp

Målgrupp är beslutsfattare i kommun och region, till exempel socialchefer och chefer som är ansvariga för planering och kapacitet. Webbinariet är också relevant för god och nära vårdsamordnare, personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som är involverade i planeringen vid utskrivning från sjukhus, upprättandet av individuella planer eller som följer upp samverkan (verksamhetsutvecklare och liknande) samt IT-beslutsfattare.

Information och anmälan

Socialstyrelsen.se

Forskning och utveckling