Socialstyrelsen-webbinarium om stöd i omställningen till en god och nära vård

  • 2023-06-02

  • 13 - 14.30

  • Digitalt

Socialstyrelsen arrangerar ett digitalt kunskapsseminarium om kommunal hälso- och sjukvård. Ett antal stöd presenteras, bland annat ett verktyg för att sätta mål, analysera, utvärdera och bedöma kvaliteten i hälso- och sjukvård för äldre.

Den kommunala hälso- och sjukvården spelar en viktig roll i omställningen till en god och nära vård. Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten har arbetat med att utveckla olika former av stöd till den kommunala hälso- och sjukvården sedan 2018. Vid detta tillfälle kommer flera av de stöd som tagits fram att presenteras.

Ett särskilt fokus kommer läggas på ett verktyg för att sätta mål, analysera, utvärdera och bedöma den övergripande kvaliteten i hälso- och sjukvård för äldre som tagits fram med stöd av EU-kommissionen.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som företräder kommunledning, arbetar som MAS eller arbetar med kvalitetsutveckling för den kommunala hälso- och sjukvården.

Anmälan

Socialstyrelsen

Forskning och utveckling