Socialstyrelsen anordnar webbinarium om funktionshinderspolitiken

  • 2022-12-02

  • 9 - 10.15

  • Digitalt

Socialstyrelsen uppmärksammar den internationella funktionshindersdagen (3 december) genom att anordna ett webbinarium om arbetet med den nationella funktionshinderspolitiska strategin.

Program

Socialstyrelsen hälsar välkommen!
Urban Lindberg, avdelningschef, GD-stab, Socialstyrelsen.

Vad visar Socialstyrelsens nulägesanalys – vilka är de största funktionshinderspolitiska utmaningarna inom sektorn?
Karin Flyckt, sakkunnig funktionshindersområdet, Socialstyrelsen och representant från Nämnden för funktionshindersfrågor.

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – vad innebär det? Vad ser MFD?
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet.

Hur stärker vi kvaliteten och tillgången till de individuella stöden för personer med funktionsnedsättning? Hur verkar vi för jämlik vård, inklusive tandvård, för personer med funktionsnedsättning?
Karin Flyckt, Socialstyrelsen samtalar med Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet, Magnus Wallinder, enhetschef, Socialstyrelsen och representant från Nämnden för funktionshindersfrågor.

Information och anmälan

Se Socialstyrelsens hemsida

Forskning och utveckling