Social Innovation Summit 2019

  • 2019-11-12

  • 8 - 18

  • Slagthuset MMX, Malmö

Social Innovation Summit är Nordens största mötesplats för människor som i sitt arbete, i sitt uppdrag eller på sin fritid utvecklar samhället tillsammans med andra.

Årets tema SOCIETY/IMPACT/YOU handlar om att knyta ihop säcken – att kraftsamla, mobilisera och agera. Från individ till organisation. Från organisation till samhälle. Lokalt, nationellt och globalt. I år är FOU nu representerade på plats.

Social Innovation Summit arrangeras av Mötesplats Social Innovation (MSI) i samarbete med Malmö universitet och Malmö stad.

Forskning och utveckling, Konferens