SKR:s Forskningsfrukost om Nära vård

  • 2022-04-01

  • 7.30 - 8.30

  • Digitalt

SKR Nära vårds månatliga forskningsfrukost handlar denna gång om äldres behov.

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om nya arbetssätt för att möta den äldre befolkningens behov och minska depression eller känslor av ensamhet.

Sista anmälningsdag: 30 mars 2022.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på SKR:s hemsida

Forskning och utveckling