SKR-seminarium: Digitalt stöd inom funktionshinder

  • 2023-05-16

  • 9 - 12

  • Digitalt

SKR arrangerar ett seminarium där flera kommuner berättar om deras digitala lösningar som har utvecklats för och tillsammans med brukarna och verksamheten.

Vilket digitalt stöd och välfärdsteknik används och har utvecklats inom funktionshinderverksamheten i landet? SKR arrangerar ett seminarium där flera kommuner berättar om deras digitala lösningar som har utvecklat för och tillsammans med brukarna och verksamheten. Dessa digitala lösningar skapar ökad självständighet för de enskilda och effektiviserar arbetet.

Målgrupp

  • Verksamhetsutvecklare
  • Chefer

Information och anmälan

Digitalt stöd inom funktionshinderverksamheten (SKR.se)

Forskning och utveckling