SKR Nära vårds forskningsfrukost september

  • 2022-09-02

  • 7.30 - 8.30

  • Digitalt

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om forskning om jämlik vård för kvinnor i hemlöshet.

Forskningsprojektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet utgår ifrån antagandet att ojämlikhet och ohälsa endast kan bekämpas genom delaktighet samt inflytande.

  • Hur kan vi förhindra stigma och diskriminering av kvinnor i hemlöshet inom hälso- och sjukvård?
  • Hur kan vi öka tillgången till hälso- och sjukvård för kvinnor i hemlöshet?
  • Hur kan vi öka kunskapen om genusspecifika skillnader?

Läs mer om forskningsfrukosten på SKR.se

Forskning och utveckling