SKR Nära vårds forskningsfrukost maj

  • 2022-05-06

  • 7.30 - 8.30

  • Digitalt

Nära vård SKR bjuder in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området.

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om forskning om personcentrerat ledarskap.

Innehåll

Nära vård handlar i mångt och mycket om att styra, leda och arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. I den nära vården formas hälsa, vård och omsorg genom att utgå från personens förmågor, behov och förutsättningar, snarare än att utgå ifrån en organisation eller dess processer.

  • Vad säger forskningen om vad det innebär att ha ett personcentrerat förhållningssätt i sitt ledarskap?
  • Hur kan det ta sig konkret uttryck i en verksamhet?
  • Vilka är framgångsfaktorerna för hur en kan leda personcentrerat?

Medverkande

Annica Backman, universitetslektor vid Umeå Universitet

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Läs mer och anmäl dig via denna länk. Sista anmälningsdatum: 4 maj 2022.

Forskning och utveckling