SKR Nära vårds forskningsfrukost juni

  • 2022-06-03

  • 7.30 - 8.30

  • Digitalt

Nära vård SKR bjuder in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området.

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om forskning om implementering av personcentrerad vård.

Innehåll

I Nära vård utgår styrning, ledning och dagligt arbete från personcentrerade förhållningssätt, det vill säga utifrån personers förmågor, behov och förutsättningar. SKR har därför bjudit in tre forskare från Högskolan Dalarna för att lära oss av forskningsprojektet IMPROVE – Implementering av personcentrerad vård: Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi.

  • Vilka strategier används för att stödja införandet av personcentrerad vård i hälso- och sjukvården?
  • Hur leder dessa strategier till förändringar i personalens arbetssätt?
  • Hur påverkar beslut på olika ledningsnivåer implementeringsarbetet och hälsoekonomiska aspekter av införandet av personcentrerad vård?
  • Vilka metoder är effektiva för att stödja införandet av komplexa interventioner, som till exempel personcentrerad vård, i hälso- och sjukvården?
  • Inledningsvis av forskningsfrukosten kommer Nära vård SKR presentera den nya handboken i införande av patientkontrakt samt uppmärksamma "Vad är viktigt för dig?-dagen" som äger rum den 9 juni.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Läs mer och anmäl dig

Forskning och utveckling