SKR Nära vårds forskningsfrukost december

  • 2022-12-02

  • 7.30 - 8.30

  • Digitalt

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om digitala tjänster.

Frågor som diskuteras är:

  • Hur upplever patienter det att läsa sin journal på nätet?
  • Varför väljer patienter att läsa eller inte läsa sin journal?
  • Varför väljer patienter att använda eller inte använda videomöten i primärvården?

Läs mer om forskningsfrukosten på SKR.se

Forskning och utveckling