Tips: Seminarium om praktiknära kunskapsproduktion

  • 2023-10-18

  • 13 - 16

FoU Välfärd och Socialstyrelsen genomför en digital seminarieserie för Sveriges 28 FoU-miljöer.

FoU Välfärd och Socialstyrelsen genomför en digital seminarieserie för Sveriges 28 FoU-miljöer. Två träffar är planerade per år. Vårens träff genomfördes i mars, och nu planeras för höstens träff den 18 oktober.

Samtliga medarbetare, med eller utan doktorsexamen, på FoU-enheterna i Sverige som är medlemmar i FoU Välfärd är välkomna. Enheterna själva avgör hur många och vilka som har möjlighet att delta vid de olika seminarierna. När man arbetar på en FoU-enhet kan man behöva kontakter med andra som har liknande praktiknära uppdrag. Därför är syftet med seminarieserien att ge deltagarna möjlighet att:

  • Skapa nätverk och nya forskarkontakter
  • Dela erfarenheter om praktiknära forskning – och annat
  • Identifiera teman/liknande frågor som går att samarbeta kring
  • Mötas, hitta möjlighet att teama sig, lyssna och berätta om vad man har framför sig

Deltagarna kommer bland annat att få diskutera:

  • Brännande frågor – att få diskutera sånt som många kommuner tycker är viktigt just nu
  • Vad händer på FoU-enheterna? Lyssna och berätta om vad man har framför sig. Presentera studier för varandra, ge synpunkter och få nya perspektiv

Tid

18 oktober 2023, kl. 13:00–16:00

Plats

Digitalt

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Intresse att delta 18 oktober klockan 13–16 ska mejlas till jenny.rangmar@socialstyrelsen.se senast 1 oktober.

Forskning och utveckling, Seminarium