Seminarium för Sveriges FoU-miljöer

  • 2023-03-21

  • 13 - 16

  • Digitalt

FoU Välfärd och Socialstyrelsen genomför en digital seminarieserie för Sveriges 28 FoU-miljöer. Vi kommer att träffas två gånger per år. I år träffas vi 21/3 och 18/10.

Samtliga medarbetare, med eller utan doktorsexamen, på FoU-enheterna i Sverige som är medlemmar i FoU Välfärd är välkomna. Enheterna själva avgör hur många och vilka som har möjlighet att delta vid de olika seminarierna. 

Syfte

När man arbetar på en FoU-enhet kan man behöva kontakter med andra som har liknande praktiknära uppdrag. Därför är syftet med seminarieserien att ge deltagarna möjlighet att:

  • Skapa nätverk och nya forskarkontakter
  • Dela erfarenheter om praktiknära forskning – och annat
  • Identifiera teman/liknande frågor som går att samarbeta kring
  • Mötas, hitta möjlighet att teama sig, lyssna och berätta om vad man har framför sig

Deltagarna kommer bland annat att få diskutera:

  • Brännande frågor – att få diskutera sånt som många kommuner tycker är viktigt just nu
  • Vad händer på FoU-enheterna? Lyssna och berätta om vad man har framför sig. Presentera studier för varandra, ge synpunkter och få nya perspektiv

Medarbetare, med eller utan doktorsexamen, på FoU-enheterna i Sverige som är medlemmar i FoU Välfärd.

Intresse att delta 21 mars klockan 13–16 och 18 oktober klockan 13–16 ska mejlas till jenny.rangmar@socialstyrelsen.se senast 17 mars. Om man inte kan delta de dagarna, men ändå är intresserad av att få information om seminarieserien kan man anmäla det också.

Forskning och utveckling