Releaseföreläsning från PKC om existentiella frågor hos äldre

  • 2021-02-25

  • 15 - 15.45

  • Digitalt via Microsoft Teams

Palliativt kunskapscentrum anordnar en digital föreläsning med Professor Peter Strang om existentiella frågor hos äldre, med anledning av en ny webbutbildning på området.

Föreläsare

Peter Strang, överläkare och professor i palliativ vård

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan och information

Läs mer på Palliativt kunskapscentrums hemsida

Forskning och utveckling, Seminarium