Public health in a time of population ageing: what do we know about the health of the oldest old?

  • 2023-12-05

  • 14.30 - 16.30

  • Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, 112 21 Stockholm

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm, i samarbete med institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, bjuder in till en föreläsning på temat hälsa och livsvillkor bland de allra äldsta i befolkningen.

Föreläsningen handlar om folkhälsan bland de allra äldsta – hur den ser ut i dag, hur har den förändrats över tid, och hur kan komma att se ut i framtiden? Föreläsningen tar också upp vad god hälsa innebär vid en hög ålder, som ofta präglas av samsjuklighet och funktionsnedsättning.  

Med verkar gör bland annat:

  • Kaare Christensen, professor i epidemiologi och föreståndare för Dansk center for aldringsforskning, Syddansk universitet.
  • Stefan Fors, docent och handläggare vid CES, Region Stockholm samt författare till rapporten "Hur mår de allra äldsta i Stockholms län?"

Information och anmälan

Läs mer och anmäl dig via nedanstående länk.

Public health in a time of population ageing (folkhalsoguiden.se)

Forskning och utveckling, Seminarium