Om evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen – webbinarium från Socialstyrelsen

  • 2024-02-13

  • 9 - 10.15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #1 handlar om evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till åtta erfarenhetsutbyten för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Vill du veta mer om evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen?

Du som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen inbjuds till ett digitalt kunskapspass och erfarenhetsutbyte om evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen. Den nya socialtjänstlagen planeras börjar gälla den 1 juli 2025. Den nya lagen understryker att socialtjänsten ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kunskapspass med möjlighet att ställa frågor för att ge inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Vad betyder evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen?
  • Vad kan jag i min roll göra för att främja en kunskapsbaserad äldreomsorg?

Läs mer

Vill du veta mer om evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen? - Socialstyrelsen

Forskning och utveckling