Om egenvård inom äldreomsorgen – webbinarium från Socialstyrelsen

  • 2024-05-29

  • 9 - 10.15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #7 handlar om egenvård inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till åtta erfarenhetsutbyten för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om att skapa delaktighet i äldreomsorgens utveckling

Du som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen inbjuds till ett digitalt kunskapspass och erfarenhetsutbyte om egenvård inom äldreomsorgen.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kunskapspass med möjlighet att ställa frågor. Därefter sker diskussion i mindre grupper på Teams.

Följande teman inom egenvård kommer att lyftas:

  • Lagen om egenvård, vad säger den?
  • Arbetet med Socialstyrelsens kommande kunskapsstöd
  • Utmaningar och möjligheter med egenvård.

Läs mer

Vill du veta mer om egenvård inom äldreomsorgen? - Socialstyrelsen

Forskning och utveckling, Seminarium