Nätverksträff: Utveckling av dagverksamhet demens

  • 2020-11-09

  • 14 - 15.30

  • Online

Första träff för nytt nätverk för utveckling av dagverksamhet–demens.

Ett nätverk för erfarenhetsutbyte, tips och stöd avseende utveckling av dagverksamhet demens har lanserats. Detta är nätverkets första möte.

Målgrupp

Vänder sig till dig som leder utvecklingsarbetet inom dagverksamheten eller kommunen – till exempel projektledare, chefer och samordnare. Det kan vara större utvecklingsprojekt inom en kommun eller mindre förändringsarbete inom en verksamhet. Träffen och nätverket vänder sig i första hand till kommunerna inom FOU nu men även andra intresserade kan eventuellt delta.

Information och anmälan

För mer information se Stöd vid utveckling av dagverksamhet demens, eller kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se, tel 070-00 11 234

Forskning och utveckling, Nätverksträff