Nätverksträff för träning av färdighet och förmåga

  • 2024-09-09

  • 13 - 16

  • Rinkeby Vård och Omsorgsboende

Nätverksträff för regionalt nätverk rörande metodrum.

Varmt välkommen till en ny nätverksträff! Marita Johansson, MAS, Järva stadsdelsförvaltning välkomnar oss till Rinkeby Vård och Omsorgsboende (nytt VOB, byggd ekologiskt). Hör av dig till oss om du har någon fråga du vill ta upp.

Som alltid, känner du till någon fler som skulle ha nytta av vårt nätverk för att i samverkan skapa ett gemensamt lärande och utveckling inom och mellan kommunal och regional verksamhet? Sprid gärna inbjudan!

Nätverket vänder sig till alla som är intresserade av ktc/metodrum inom kommunal och regional verksamhet (utanför storsjukhusen). Nätverket är regionalt och syftar till samverkan och gemensamt lärande, och riktar sig till metodrum som är etablerade, nystartade eller i idéfas.

Plats

Rinkeby Vård och Omsorgsboende
Rinkeby Allé 16
163 74 Spånga

Kontakt

Anmälan

Via denna länk, senast 2 september 2024.

Forskning och utveckling