Nätverksmöte Nätverket för samverkansforskning

  • 2023-11-07

  • 9 - 15

  • Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Nätverksmöte. På dagordningen står problematiken med samverkan inom många olika områden.

Program

09.00 – 09.30 Kaffe
09.30 – 09.40 Inledning (Mikael Löfström, Göteborgs universitet)
09.45 – 10.15 Individens delaktighet i samordnad planering mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst (Liv Nordström, Mälardalens universitet)
10.20 – 10.40 Krav på svenska – formandet av språkkrav vid samverkan i en lokal arbetsmarknadsinsats för nyanlända (Hanna Hellgren, Göteborgs universitet)
10.45 – 11.15 Om hur nya innovationsideal gifter sig med samverkan – erfarenheter från programmet Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer (Christian Jensen, Göteborgs universitet)
11.15 – 11.45 Vävandet av en rehabiliteringskedja med klienten i fokus: en etnografisk studie av gränsöverskridande samordningspraktik i tre Samordningsförbund (Heiti Ernits, RISE)
11.45 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Utfallskontrakt som samverkansmodell ihop med Samordningsförbund (Shirin Bartholdsson, RISE)
13.30 – 14.00 Svensk samverkan i välfärden: en nyinflyttads reflektioner (Matilda Hellman, Uppsala universitet/Helsingfors universitet)
14.00 – 14.30 Gemensam diskussion kring dagens inspel om… Samverkan, Avslutning
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – AU-möte

Kostnad

Deltagande är kostnadsfritt för nätverkets medlemmar. Kaffe och lunch ingår.

Anmälan

Gör du till  Maria Utterhall (maria.utterhall@spa.gu.sesenast torsdag den 9 oktober 2023.

Glöm inte ange eventuella allergier/specialkost vid din anmälan.

Forskning och utveckling