Erfarenhetskonferens 2022: På väg mot nära vård och socialtjänst i framkant

 • 2022-12-01

 • 13.30 - 16.30

 • Digitalt via Zoom

FOU nu genomför för tredje året i rad en digital erfarenhetsutbyteskonferens i december, fylld med presentationer och dialoger. Deltagande är kostnadsfritt.

Nära vård och socialtjänst i framkant – Dit vill vi, dit ska vi!

Låt oss bli konkreta och titta närmare på några steg som tagits på vägen. Lokalt – i praktiken – i samverkan – i nordvästra Stockholms län. Fördjupade samtal om erfarenheter med fokus på kärnverksamheter för äldre, funktionsnedsatta men även andra delar av socialtjänsten och den nära vården.

Slutsatser och insikter från konferensen sprids som input för ett starkt 2023.

Bli inspirerad, bidra med reflektioner och knyt kontakter!
Kom och ta del av erfarenheter från vår region och våra kommuner. FOU nu leder samtal om konkreta exempel och aktuella frågor. Vi är också glada att erbjuda samtal i samarbet med FoU nordväst. Flera parallella seminarier och samtal att välja mellan. Då man inte kan ta del av alla samtal kommer det finnas dokumentation som alla får del av.

Målgrupp

Ledning, utvecklare, verksamhetschefer, medarbetare inom hälso- och sjukvård, stöd och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning i Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Även andra intresserade från andra delar av socialtjänst och vård är mycket välkomna!

Program

13.30 Välkomna! Introduktion

Pass A: välj vilket samtal du vill delta i

 • Geografisk samordning för gemensam utveckling
  Ex från Järfälla där en arbetsgrupp tillsattes för en mer sömlös växelvård.
  Hur kan vi i lokal samverkan arbeta för att lösa gemensamma utmaningar?
 • Chefers behov av stöd för att leda omställningen mot nära vård
  Vilka kompetenser kan behövas? Hur ser chefer på sitt behov av kompetens och stöd att leda
  Hur behöver ledare stödjas och få kompetens att leda omställning mot nära vård?
 • En nära vård och omsorg inkluderar anhöriga
  Ex på utveckling av anhörigperspektiv inom socialtjänsten, en kunskapsresa inom FOU nu för lokal utveckling.
  Hur kan vi på bästa sätt samarbeta för att inkludera anhöriga?

Ca 14.30 Pass B: välj vilket samtal du vill delta i

 • Rum för lärande – ett sätt att utveckla och säkra kompetens
  Ex från start av metodrum för träning av bl a vårdmoment. Hur kan vi tillsammans säkra rätt kompetens?
 • Hur vet vi om vi är på rätt väg?
  Deltagarna reflekterar tillsammans med FOU nu om vilka delar av nära vård som idag följs upp.
  Vilka tankar finns om behov av uppföljning? Hur kan, vill och behöver vi följa nära vård?
 • Samplanering i hemmet – tillsammans erövra SIP
  Ex från Sundbyberg där vård och omsorg tillsammans tagit fram en modell för SIP i Sundbyberg
  Hur kan vi i samverkan erövra nya arbetssätt?

Ca 15.15 Pass C: välj vilket samtal du vill delta i

 • Socialtjänst i framkant – att ta ett stort steg på vägen
  Ex från workshop med Ekerö ledningsgrupp/socialförvaltning och socialcheferna i nordvästra Stockholm. Hur kan man spana och visionera tillsammans?
 • När slutenvården följer med hem
  Ex geriatrikens nya uppdrag; förstärkt utskrivning.
  Hur kan vi samordna den vård och omsorg som ges i hemmet?
 • Vård och omsorg gör förebyggande hembesök – till nyfödda och äldre
  Ex från Sundbyberg där socialtjänst och primärvård som gör hembesök till nyblivna föräldrar. Även inom t ex stöd till äldre görs hembesök. Hur kan vi lära tillsammans om stöd i tidigt skede?

Ca 15.45 Summering – bilder av nära vård och socialtjänsten i framkant

16.30 Slut


Kontakt

Har du inte fått länk till mötet? Kontakta andreas.e.larsson@regionstockholm.se

Forskning och utveckling