Mäta för att veta: Workshop om förbättringsarbete

 • 2022-05-24

 • 13 - 15.45

 • Digitalt via Zoom

Låt dig inspireras till förbättringsarbete.

Är en förändring alltid en förbättring? Hur kan du med hjälp av kvalitetsregister hjälpa din verksamhet att nå bästa möjliga resultat? Den här workshopen ger dig inspiration och verktyg att mäta för att veta - Genom kvalitetsregister utvecklas vården!

För ytterligare information, se inbjudan.

Innehåll

 • Mäta för att veta

  Peter Kammerlind, universitetsadjunkt vid Jönköping Academy, är engagerad i användningen av kvalitetsregister i förbättringsarbete, drivits av att koppla praktik och teori. Peter kommer att guida oss genom förbättringsarbetes grunder och gör det användbart för dig i din verksamhet.

 • Möt våra kommunala kvalitetsregister

  De fem kommunala registerna presenterar sig

 • Goda exempel från verksamheterna

  Monicas Nilsson, Sårsjuksköterska Hässleholms kommun. ”Med gemensam data styr vi mot gemensamma mål.”
  Carina Stenmark, Demenssjuksköterska Torsby kommun. ”Låt resultaten inspirerar till utveckling! Att använda nationella kvalitetsregister i det dagliga vårdarbetet är roligt, effektivt och stimulerande”.
  Carola Ludvigsson, Distktsköterska och verksamhetsutvecklare inom palliativvård. ”En trygg och god vård i livets slut med stöd av kvalitetsregister”.

 • Paneldebatt

  Dagen avslutas med en paneldebatt där du har möjlighet att ställa frågor till dagens föreläsare.

Målgrupp

Alla ni som är intresserade av, vill veta mer om eller driver förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.

Arrangörer

BPSD, SveDem, Svenska Palliativregistret, Senior alert, RiksSår

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt

Anmälan

Via denna länk. Välj boxen där det står: "Mäta för att veta - låt dig inspireras till förbättringsarbete".

Forskning och utveckling