Livesändning om covid-19 och palliativ vård

  • 2020-11-12

  • 13 - 14.30

  • Online

Palliativt kunskapscentrum anordnar en livesändning på temat "Covid-19 och palliativ vård – vad har vi lärt oss?"

En livesändning om erfarenheter rörande covid-19 i palliativ vård. Vad har vi lärt oss? Betydelsen av palliativ vård har fått sig en rejäl törn på olika sätt under pandemin. Genom olika inslag och intervjuer lyfts fram hur det kan ha varit på ett särskilt boende, en geriatrisk klinik och på ett stort sjukhus.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på pkc.sll.se

Forskning och utveckling