KI-seminarium om skörhet (frailty)

  • 2024-03-20

  • 13.30 - 15

  • Campus Flemingsberg, S 102 Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg, Huddinge

PUF-V på KI anordnar ett seminarium om skörhet/biologiskt åldrande.

I dagens forskningssammanhang är åldrande och skörhet centrala ämnen, men det finns fortfarande oklarheter kring hur skörhet ska definieras och mätas i kliniska studier. Detta seminarium syftar till att belysa dessa frågor och presentera aktuell kunskap om skörhet, dess definitioner och modeller, samt metoder för att bedöma skörhet i kliniska studier.

Datum

20 mars 2024, kl. 13:30-15:00

Plats

Campus Flemingsberg
S 102 Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg, Huddinge

Information och anmälan

Seminarium om Skörhet (Frailty) – Biologiskt Åldrande | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Forskning och utveckling