KI-konferens om personcentrerad god och nära vård

  • 2023-03-21

  • 8.30 - 16.30

  • KI eller Zoom

Karolinska Institutet anordnar en vetenskaplig konferens på temat "Person-centered and integrated care for older people: Successful experiences across Sweden".

Sista anmälningsdatum: 15 februari 2023

Information och anmälan

Läs mer på KI.se

Forskning och utveckling