Funktionshinder i tiden

  • 2024-04-18

  • 12 - 12

  • Stockholm

Nationell konferens anordnad av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Den 18–19 april 2024 (lunch till lunch) är det åter dags för den nationella konferensen ”Funktionshinder i tiden”. Konferensen är en mötesplats för chefer, politiker och medarbetare, som arbetar med funktionshinderfrågor eller möter personer med funktionsnedsättning i sitt arbete såväl inom offentlig som privat verksamhet.

Programmet innehåller en blandning av ny forskning och kunskap, aktuellt på nationell nivå och lärande exempel från verksamheter i kommuner och regioner. Årets tema är bland annat LSS 30 år. Seminariepassen innehåller olika ämnen, några exempel är den nya socialtjänstlagen, stödpedagogrollen, yrkesresan inom funktionshindersområdet samt att stärka rättigheter för personer med nedsatt kommunikation.

Information och anmälan

Läs mer och anmäl dig via nedanstående länk.

Funktionshinder i tiden - Socialstyrelsen

Forskning och utveckling, Konferens