Frågor om mat och måltider för äldre – webbinarium från Socialstyrelsen

  • 2024-03-12

  • 9 - 10.15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #3 handlar om frågor om mat och måltider för äldre.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till åtta erfarenhetsutbyten för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Utbyt erfarenheter med andra som arbetar med frågor om mat och måltider för äldre

Du som arbetar med att utveckla mat- och måltidssituationer för äldre personer inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass. Efter kunskapspasset kommer även några kommun- och verksamhetsrepresentanter att berätta om sitt arbete med att skapa rutiner för mat och måltider och förebygga undernäring. Dessa exempel ger inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Vilka problem kan påverka individens förmåga att äta?
  • Betydelsen av bra rutiner för mat och måltider.

Läs mer

Utbyt erfarenheter med andra som arbetar med frågor om mat och måltider för äldre - Socialstyrelsen

Forskning och utveckling