FoU Välfärds konferens 2021

  • 2021-10-14

  • 8 - 16

  • Digitalt

FoU Välfärds årliga konferens, med syftet att sprida det arbete som pågår inom medlemsorganisationerna och att dela erfarenheter med varandra.

Datum

14–15 oktober 2021

Konferensen hålls digitalt.

Abstracts

Styrelsen välkomnar nu abstracts som kan bidra till att ge konferensen ett intressant, meningsfullt och aktuellt innehåll, exempelvis:

  • Pågående projekt, forskning eller annat arbete inom er verksamhet och som kan vara värdefullt att presentera och diskutera.
  • Avslutade projekt, forskning eller annat arbete vars resultat kan vara värdefullt att presentera för andra.
  • Idé om samarbete som du/ni vill diskutera.
  • Önskemål om att hålla workshop om aktuell fråga som är värdefull att diskutera tillsammans.

Sista dag för att skicka in abstracts var den 18 juni 2021.

Sista anmälningsdatum var 11 oktober 2021.

Läs mer

Läs mer på föreningens hemsida

Forskning och utveckling