FoU Välfärds dialogdag 2023

  • 2023-02-06

  • 10 - 16

  • A7, 7A ODENPLAN, Norrtullsgatan 6 / Odengatan 65

Välkommen till Föreningen FoU Välfärds Dialogdag 2023.

Vi kommer att diskutera pågående projekt och ha dialog om möjliga multicentercases, och vi kommer resonera kring etikfrågor för FoU-projekt.

Arrangör för Dialogmötet är Intresseföreningen för FoU-enheter inom välfärdsområdet. Dialogdagen vänder sig till dig som är anställd vid FoU-enhet som är medlem i föreningen.

Program

10.00-10.30 Inledning med presentation
10.30-12.00 Pågående projekt i FoU-Sverige -presentation och dialog om multicentercase (Daniel och Jofen)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Etikprövningsfrågor för FoU-projekt (föreläsare ej spikad)
14.00-14.30 Fika
14.30-15.45 Dialog om behov av gemensamma FoU-riktlinjer för etiska frågor?
15.45-16.00 Avslutande reflektioner

Tid

Måndagen den 6 februari kl. 10.00–16.00
(kaffe serveras från kl. 9.30)

Plats

A7, 7A ODENPLAN, Norrtullsgatan 6 / Odengatan 65

Kostnad

Dialogmötet är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan via www.fouvalfard.se senast 27 januari, 2023:

Forskning och utveckling