FoU Nordost-seminarium om välfärdsteknik

  • 2022-12-09

  • 13 - 15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Vad är viktigt att beakta vid införandet av digitala lösningar? Webbseminariet gästas av Eva Sahlén, samordnare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik, med kollegor.

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har till årsskiftet 2022 ett uppdrag att stötta kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.

FoU Nordost har bjudit in Eva Sahlén, samordnare Kompetenscenter välfärdsteknik, med kollegor till ett webbseminarium. De kommer bland annat att beröra vad som kan vara viktigt att beakta vid införandet av digitala lösningar, vikten av förändringsledning och exempel på införande av välfärdsteknik.

Målgrupp

Chefer och utvecklingsledare/strateger/motsvarande funktioner samt andra intresserade alternativt med uppdrag inom verksamhetsområdena äldre och funktionsnedsättning inom socialtjänsten.

Anmälan och information

Se FoU Nordosts hemsida

Forskning och utveckling