FoU Nordost anordnar seminarium om brukarmedverkan

  • 2021-05-05

  • 10 - 12

  • Digitalt via Microsoft Teams

Presentation av resultat från genomförbarhetsstudie i nordostkommunerna: "Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete – hur tas brukarundersökningen inom funktionshinderområdet tillvara?"

Sedan 2015 finns en brukarundersökning inom funktionsnedsättningsområdet för att mäta brukarnas upplevelser av kvalitet av de LSS- eller SoL-insatser de fått.

För att undersöka hur resultaten tas tillvara i kommunernas förbättringsarbete sökte FoU Nordost och Linköpings universitet, i samarbete med Riksförbundet FUB och SKR, medel från FORTE. Med beviljade medel har det under 2020 genomförts en genomförbarhetsstudie där nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby och Vaxholm har varit delaktiga.

FoU Nordost bjuder nu in till en presentationen av studien, följt av en diskussion om brukarmedverkan.

Läs mer och anmäl dig här

Forskning och utveckling, Seminarium