FoU-dag Fokus vuxna

  • 2023-05-04

  • 13 - 16.30

  • Långholmens folkhögskola, Sundbyberg

FoU Nordväst & FOU nu bjuder in en halvdag med fokus vuxna.

Fokus: Vuxna personer som av olika skäl behöver stöd och insatser från socialtjänsten (och fler samhällsinstanser). 

Det blir en halvdag med nätverkande, kunskapsutbyte och inspirerande presentationer. Förhoppningsvis blir det igenkänning, nya tankar och medvetandegörande om vad angränsande verksamheter arbetar med.

Tid

4 maj 2023, 13.00 - 16.30

Program

  • Anders Printz, samsjuklighetsutredaren som kommer tala framåtblickande om stöd och insatser till personer med missbruk och psykisk ohälsa/sjukdom.
  • Lokala utvecklingsarbeten från flera kommuner, så som digitalt boendestödInstrument X inom ekonomiskt bistånd & case management inom arbetsmarknadsrehabiliterande insatser
  • Ekerömetoden - En arbetsmetod för handläggare inom socialtjänsten som möter personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • IBIC (individens behov i centrum) - socionomfältstudenter berättar om hur socialsekreterare upplever implementeringen
  • Dansk forskningsprojekt (BIP) om vad som faktiskt gör att individer som är långtidsarbetslösa med anledning av en komplex problematik (t ex en kombination av psykisk och fysisk ohälsa, funktionsnedsättning och/eller missbruk) kommer i arbete. Det är den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien av sitt slag.  Samordningsförbundet SUVS utbildar medarbetare i sina kommuner om detta.
  • Glimtar från andra stödstrukturer och forsknings- och utvecklingsresurser som arbetar med målgruppen.

Läs mer och anmäl dig

Socialtjänstdagen i nordväst 4 maj (FoU Nordväst).

Sista anmälningsdag 28 april.

Forskning och utveckling, Seminarium, Workshop