Digitalisering i funktionshinderverksamhet

  • 2022-05-31

  • 9 - 12

  • Digitalt

SKR anordnar ett seminarium om hur digitala lösningar kan användas i verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Innehåll

Personal och brukare från Eskilstuna, Karlstad och Lund, tre modellkommuner i SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik, och Göteborgs stad berättar om hur man utvecklat sina verksamheter med stöd av digitala lösningar. En utveckling som gjorts både för och tillsammans med brukarna. Seminariet är tänkt utgöra en inspiration till utveckling av verksamheten med stöd av digital teknik.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Läs mer och anmäl dig

Forskning och utveckling