Delaktighet i beslutsfattande för personer med intellektuell funktionsnedsättning kring LSS-insatser under pandemin

  • 2024-04-26

  • 13 - 15

  • Digitalt

FoU Nordost bjuder in till ett digitalt seminarium om ett projekt drivet av Göteborgs och Linköpings universitet, rörande delaktighet i beslutsfattande för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) kring LSS-insatser under pandemin.

Göteborgs och Linköpings universitet startade under 2022 upp ett projekt med syftet att undersöka hur personer med IF upplever att deras tillfredställelse med, involvering i och delaktighet i sina sociala insatser har påverkats av pandemin.

FoU Nordost har bjudit in Lisa Palmqvist, universitetslektor, och Pia Käcker, forskare, båda vid Göteborgs universitet till ett seminarium, där de kommer presentera resultat från forskningsprojektet.

Läs mer och anmäl dig via nedanstående länk.

Seminarium 26 april – ”Nej, det fick vi inte” – Delaktighet i beslutsfattande för personer med intellektuell funktionsnedsättning kring LSS-insatser under pandemin (FoU Nordost)

Forskning och utveckling, Seminarium