Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder

  • 2020-11-10

  • 11.30 - 13.15

  • Digitalt via Zoom

KI:s "resursgrupp för äldres hälsa under Covid-19” bjuder in till ett lunchwebbinarium på temat äldreomsorg under covid-19.

Framstående äldreomsorgsforskare från Norge, Danmark och Sverige ger en bild av Covid-19 pandemin i relation till äldreomsorgens organisering i respektive land. Webbinariet avslutas med en paneldiskussion samt frågor från auditoriet.

Föreläsare

  • Mia Vabø, professor, Oslo Storstadsuniversitet (Oslomet), Norge
  • Tine Rostgaard, professor, Stockholms Universitet, Sverige samt Roskilde Universitet, Danmark​
  • Marta Szebehely, professor emeritus, Stockholms Universitet, Sverige

Program och information

Läs mer på KI.se

Anmälan

Programmet hålls på svenska via Zoom på denna länk. Ingen registrering krävs, deltagandet är kostnadsfritt.

Forskning och utveckling, Seminarium