Att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete – webbinarium från Socialstyrelsen

  • 2024-04-16

  • 9 - 10.15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #4 handlar om att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till åtta erfarenhetsutbyten för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Utbyt erfarenheter med andra som arbetar med att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete inom äldreomsorgen

Du som arbetar med att utveckla former för förebyggande och hälsofrämjande arbete inom äldreomsorgen inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass. Efter kunskapspasset kommer även några kommun- och verksamhetsrepresentanter att berätta om sina erfarenheter av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Dessa exempel ger inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Hur kan vi arbeta förebyggande inom äldreomsorgen?
  • Erfarenheter av att införa förebyggande och hälsofrämjande arbets-sätt i verksamheten/kommunen
  • Vilka aktiviteter ger effekt?

Läs mer

Utbyt erfarenheter med andra som arbetar med att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete inom äldreomsorgen - Socialstyrelsen

Forskning och utveckling, Seminarium