Att skapa delaktighet i äldreomsorgens utveckling – webbinarium från Socialstyrelsen

  • 2024-05-21

  • 9 - 10.15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #6 handlar om att skapa delaktighet i äldreomsorgens utveckling.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till åtta erfarenhetsutbyten för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om att skapa delaktighet i äldreomsorgens utveckling

Du som arbetar med verksamhetsutveckling inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte om hur bland andra äldre personer och medarbetare kan göras delaktiga i implementeringsarbetet vid utveckling av äldreomsorgen.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass om betydelsen av bred delaktighet i implementeringsarbetet. Efter kunskapspasset kommer även några kommun- och verksamhetsrepresentanter att berätta om sina erfarenheter av att göra medarbetare och de äldre delaktiga i utvecklingsarbetet. Dessa exempel ger inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Varför är det viktigt att göra andra delaktiga i implementeringsarbetet
  • Framgångsfaktorer för lyckat implementeringsarbete

Läs mer

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om att skapa delaktighet i äldreomsorgens utveckling - Socialstyrelsen

Forskning och utveckling, Seminarium