Artikel 19: Självbestämmandebarometern – Får du det du har rätt till?

  • 2022-02-17

  • 14 - 15

  • Digitalt via Zoom

Arvsfondsprojektet "Artikel 19 som verktyg" om funktionsnedsättning, där FOU nu deltagit i referensgruppen, avslutas den 31/3. Som en del av projektets avslutande anordnas nu ett antal webbinarier.

Webbinariets titel: Artikel 19: Självbestämmandebarometern – Får du det du har rätt till?
Tid: 2022-02-17 klockan 14:00 – 15:00

Självbestämmande-barometern är tänkt att konkret illustrera rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och därmed samtidigt skyldigheterna för olika myndigheter och andra ansvariga. Barometern består av frågor om självbestämmande till enskilda rättighetsbärare. Svaren indikerar om hen får det hen har rätt till enligt artikel 19. Till varje fråga finns också en vägledning som visar en riktning mot ett progressivt och fullt genomförande av rättigheterna.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på projektets hemsida

Forskning och utveckling