Artikel 19: Bedömningsverktyget – Hur lever Sverige upp till Artikel 19?

  • 2022-03-09

  • 10 - 11

  • Digitalt via Zoom

Arvsfondsprojektet "Artikel 19 som verktyg" om funktionsnedsättning, där FOU nu deltagit i referensgruppen, avslutas den 31/3. Som en del av projektets avslutande anordnas nu ett antal webbinarier.

Webbinariets titel: Artikel 19: Bedömningsverktyget – Hur lever Sverige upp till Artikel 19?
Tid: 2022-03-09 klockan 10:00 – 11:00

Det här verktyget riktar sig inte bara till enskilda rättighetsbärare (som självbestämmandebarometern) utan hela det offentliga Sverige, det vill säga skyldighetsbärarna. Verktyget ska illustrera skyldigheterna och ska vara en hjälp på vägen för både rättighetsbärare och skyldighetsbärare i olika delar av offentlig sektor. Camilla Johansson, enhetschef Partille kommun, kommer att prata om samarbete med ILI om Bedömningsverktyget.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på projektets hemsida

Forskning och utveckling