Arbetsfördelning inom hemtjänsten – webbinarium från Socialstyrelsen

  • 2024-03-05

  • 9 - 10.15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #2 handlar om fördelning av arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper inom hemtjänsten.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till åtta erfarenhetsutbyten för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om att dela upp arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper inom hemtjänsten

Du som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte om att dela upp arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper inom hemtjänsten.

Upplägg

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass på temat: ”Dela på arbetsuppgifter – om differentiering av arbetsuppgifter inom hemtjänsten”. Efter kunskapspasset kommer även en representant för en kommun att berätta om sina erfarenheter av att dela upp arbetsuppgifter inom hemtjänsten för att ge inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Olika sätt att dela upp arbetsuppgifter
  • Risker och möjligheter med att dela upp arbetsuppgifter inom hem-tjänsten
  • Saker att tänka på om man planerar att dela upp arbetsuppgifter.

Läs mer

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om att dela upp arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper inom hemtjänsten - Socialstyrelsen

Forskning och utveckling