Analysmöte Öppna jämförelsers brukarundersökning

  • 2023-10-19

  • 9.30 - 14.30

  • Konferensrummet, FOU nu, Jakobsbergs sjukhus plan 3

Analysmöte av årets resultat. Äldreområdet samt LSS (Daglig verksamhet, Gruppbostad, samt Servicebostad).

Nätverksmöte i samverkan Öppna jämförelser. På schemat står genomgång och analys av Brukarenkäten ("Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2023" samt "Brukarundersökning, funktionshinderområdet 2023: Daglig verksamhet, Gruppbostad, Servicebostad").

Dagordning

09:30–12:00 Brukarundersökningen–Äldre, Enhetsundersökningen–Äldre
13:00–14:30 Enhetsundersökningen–LSS

Plats

Konferensrummet, FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3.

Uppkoppling via Microsoft Teams kommer också vara tillgänglig.

Målgrupp

Nätverkets medlemmar

Kontakt

Forskning och utveckling