Äldremässan i Bro

  • 2023-10-03

  • 13 - 16.30

  • Florasalen, Bro centrum

Kungsängen har man slagit ihop Äldremässan med Alzheimerdagen som Upplands-Bro kommun uppmärksammar varje år. I år infaller dagen den 21 september.

Under Äldremässan i Bro uppmärksammas den årliga balansera mera-kampanjen, som handlar om hur kommunens arbetar för att förebygga fallolyckor.

Kommunen lyfter även sitt stöd till anhöriga, alltså personer som vårdar eller stödjer en närstående. Äldremässan i Bro hålls under den nationella anhörigveckan.

Läs mer

Äldremässan i Kungsängen och Bro (Upplands-Bro)

Forskning och utveckling, Konferens