AKA-dag 23 november

  • 2022-11-23

  • 8.30 - 16

  • SERAFEN, Bolindersplan 1, Gripenhielmska

Varmt välkommen till en heldag för AKO:r i vår gemensamma plattform inom geriatrisk hälso- och sjukvård ASIH, SPSV, Närakuter och kommunal verksamhet i Region Stockholm.

Målet med dagen är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte, samverkan och nätverkande.

Program

08.30-08.50 Samling och mingel, kaffe och smörgås serveras

08.50-12.00 Förmiddagspass

  • Incheckning
  • Lovisa Karlsson, ASIH Stockholm Södra Lovisa berättar om hur de arbetar i verksamheten med Lovisa som AKA och huvudhandledare på varje enhet som tillsammans utgör "Pedagogiska gruppen"
  • Malin Sellberg berättar om sin avhandling: "Students' and supervisors' experiences of supervision and training in clinical learning environment"
  • Runda bordet-diskussion med Lovisa och Malin

12.00-13.15 LUNCH

13.15-16.00 Eftermiddagspass

  • Presentationer av de får extra finansiellt stöd av FOU nu om hur arbetet med utbildningsåtagandet har sett ut under året och hur planen för 2023 ser ut
  • Läget i länet – möjlighet för alla i nätverket att dela erfarenheter
  • Nästa AKA-dag och tack för i dag

Tid

Onsdag den 23 november 2022 kl. 08.30-16.00

Plats

Plats: SERAFEN, Bolindersplan 1, Gripenhielmska

Kontakt

Christina Sundman, christina.sundman@regionstockholm.se, 070-164 37 17
Charlotte Klinga, charlotte.klinga@regionstockholm.se, 072 453 96 79

Anmälan

Via denna länk, senast 18 november 2022.

Forskning och utveckling