ACTuell Gerdonti 2023

  • 2023-10-06

  • 8.30 - 16

  • Stockholms Sjukhem

Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjuder in till jubileumskonferens med inspiration, ny kunskap och möjlighet till nätverkande med äldres munhälsa i fokus.

ACT firar 10 år, vad har hänt inom ämnesområdet gerodonti under perioden och
vad ser de för framtiden?

Program

8:30 Välkomna till dagens konferens

Key Note: Hur implementerar vi ny kunskap i klinisk praktik
Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrum

9:45 Fika

Tandhygienistresurs i kommunal verksamhet
Catharina Hägglin, Göteborgs Universitet, Centrum för Äldretandvård, Västra Götaland

Hemtandvård, för bättre munhälsorelaterad livskvalitet
Elisabeth Morén, Karolinska Institutet, Folkhälsofunktionen, Dalarna

Munhälsa och åldrande: En gemensam insats för välbefinnande
Ulrika Lindmark, Karlstad Universitet

11:30 Lunch

Tuggfunktionens betydelse för gott åldrande
Linn Hedberg och Per Stjernfeldt, Akademiskt Centrum för Äldretandvård, Stockholm

Presentation av urval av abstract från deltagarna

14:00 Fika

Konsensusdiskussion för prioriterade FoUU-aktiviteter med utblick mot 2033

15:30 Sammanfattning och avslut av dagen

Anmälan

Läs mer på ACT:s hemsida

Forskning och utveckling, Konferens