Rivstart för lärandenätverk

Lärandenätverk för träning av färdigheter och förmågor höll sin första nätverksträff den 6 oktober på FOU nu i Jakobsberg.

Nu har vi haft den första lärandenätverksträffen för träning av färdigheter och förmågor. Det var engagerande och inspirerande eftermiddag där deltagare från flertalet olika verksamheter möttes kring frågan om metodrum som ett sätt att möta kompetensbehov nu och i framtiden. Målsättningen med nätverket är att möjliggöra erfarenhetsutbyte/lärande mellan intresserade verksamheter, och för att stärka förutsättningarna att utbildning genom färdighetsträning verkligen ger de avtryck i praktiken vi hoppas på.

Genom att hjälpas åt kan att skapa ett gemensamt lärande och utveckling inom och mellan kommunal och regional verksamhet (utanför storsjukhusen).

Verksamheter medverkar utifrån intresse – ni behöver inte vara "på gång" utan kan vara i en idéfas. FoU:s roll blir att hålla i lärandenätverket, bidra med ett FoU-perspektiv, samt ge visst konkret stöd till de som behöver. Möjlighet finns även till samverkan med fler FoU:er i det gemensamma arbetet framöver.

Läs mer om pilotprojektet/lärandenätverket via länken här intill.

Nästa träff sker den 8/12 hos oss på FOU nu.

Anmäl dig till träff #2 här

Publicerad 2022-10-13