Lärandenätverk för träning av färdighet och förmågor – träff 2

  • 2022-12-08

  • 12 - 16

  • FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3

Nätverksträff #2 i lärandenätverket för utveckling av sätt att systematisk och säkert kunna träna och kvalitetssäkra färdigheter och förmågor.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa ett gemensamt lärande och utveckling inom och mellan kommunal och regional verksamhet (utanför storsjukhusen).

Verksamheter medverkar utifrån intresse – ni behöver inte vara "på gång" utan kan vara i en idéfas. FoU:s roll blir att hålla i lärandenätverket, bidra med ett FoU-perspektiv, samt ge visst konkret stöd till de som behöver. Möjlighet finns även till samverkan med fler FoU:er i det gemensamma arbetet framöver.

Datum

Vi ses den 8 december på FOU nu. Vi börjar med gemensam lunch kl. 12.00 som vi ordnar, och fortsätter därefter med ett första uppstartmöte.

Via denna länk

Forskning och utveckling