Lärandenätverk för träning av färdigheter och förmågor

Det är dags för ett första möte i ett lärandenätverk för utveckling av sätt att systematiskt och säkert kunna träna och kvalitetssäkra färdigheter och förmågor.

Detta är mycket väl i linje med God och nära vård, och i några av kommunerna samt inom regionen pågår just nu både planering och driftsättande av "metodrum" som ett sätt att möta kompetensbehov. För att möjliggöra erfarenhetsutbyte/lärande mellan intresserade verksamheter, och för att stärka förutsättningarna att utbildning genom färdighetsträning verkligen ger de avtryck i praktiken vi hoppas på, startar vi nu ett lärandenätverk i frågan.

Vi kan hjälpas åt att skapa ett gemensamt lärande och utveckling inom och mellan kommunal och regional verksamhet (utanför storsjukhusen).

Verksamheter medverkar utifrån intresse – ni behöver inte vara "på gång" utan kan vara i en idéfas. FoU:s roll blir att hålla i lärandenätverket, bidra med ett FoU-perspektiv, samt ge visst konkret stöd till de som behöver. Möjlighet finns även till samverkan med fler FoU:er i det gemensamma arbetet framöver.

Läs mer om pilotprojektet/lärandenätverket via länken här intill.

Kontakt

För mer information nätverket och om hösten första sammankomst, kontakta Christina Sundman christina.sundman@regionstockholm.se eller Emma Granström emma.granstrom@regionstockholm.se, FOU nu

Senast ändrad 2022-10-21