Verksamheter och lärosäten tillsammans i AKA-nätverk för ökad kvalitet i VIL/VFU

AKA-nätverket arbetar för att stärka den kliniska lärmiljön för studerande inom geriatrisk hälso- och sjukvård i länet samt ASIH/SPSV. I november hålls nästa nätverksträff, AKA-dagen 21 november.

Verksamheter och lärosäten träffas tillsammans i AKA-nätverk för att stärka den kliniska lärmiljön för studerande inom geriatrisk hälso- och sjukvård i länet samt ASIH/SPSV och att bidra till systematiskt förbättringsarbete och goda rekryteringsmöjligheter. I nätverket medverkar även Akor från kommunala verksamheter samt från närakuter.

Senaste nätverksträffen ägde rum den 4 maj 2023 på Handens sjukhus och handlade om verksamhetsintegrerat lärande, på temat "Neuropsykiatriska tillstånd och möten i vården med särskilt fokus på VFU, klinisk handledning och praktisk tillämpning av forskningsbaserad kunskap". Ca 26 personer deltog.

Temat för kommande nätverksträff, AKA-dagen den 21 november, är "AKA-rollen idag och i framtiden" och äger rum på Sophiahemmets högskola. Läs mer här

Bakgrund

FOU nu står för en samordnande och stödjande funktion för adjungerade kliniska adjunkter, AKA, inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och sluten palliativ specialistvård (SPSV) i länet. Genom denna satsning erbjuds AKA en tydlig organisering och tillhörighet i ett lärande nätverk, som främjar en utveckling av utbildningsåtagandet. Ett nära samarbete med berörda lärosäten är en förutsättning för detta arbete. Genom att alla parter är med i nätverket möjliggörs erfarenhetsutbyte och lärande mellan AKor, mellan lärosäten och mellan Akor och lärosäten. Finansieras via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Kontakt

För mer information, kontakta Charlotte Klinga, charlotte.klinga@regionstockholm.se

Publicerad 2023-10-12