AKA-nätverksdag 21 november

  • 2023-11-21

  • 8.30 - 16

  • Sophiahemmets högskola

Varmt välkommen till en digital nätverksträff för AKO:r i vår gemensamma plattform inom geriatrisk hälso- och sjukvård ASIH, SPSV, Närakuter och kommunal verksamhet i Region Stockholm.

Temat för dagen: "AKA-rollen idag och i framtiden"

Huvudtalare är Christina Sundman, strateg för kompetensfrågor på HSF.

Tid kommer också att ges till dialog och erfarenhetsutbyte.

Tid

Tisdag den 21 november 2023 kl. 08.30-16.00

Plats

Sophiahemmets högskola

Kontakt

Charlotte Klinga, charlotte.klinga@regionstockholm.se, 072-453 96 79

Emma Granström, emma.granstrom@regionstockholm.se, 070-262 12 43

Anmälan

Via denna länk, senast 20 november 2023.

Forskning och utveckling